OśWIADCZENIE PROWINCJI POLSKIEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR PIELEGNIAREK
OśWIADCZENIE

INFO: W dziale kontakt można pobrać dokumenty zgłoszeniowe

O nas

Panie uczyń z nas narzędzia Twego pokoju,
Abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
Jedność, tam gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
Światło, tam gdzie panuje mrok;                                                                      
Radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociech co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;
Albowiem dając - otrzymujemy;
Wybaczając - zyskujemy przebaczenie;
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia
Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Św. Franciszek

 

Bóg daje ludzi na miarę czasu. W latach naznaczonych piętnem prześladowań daje tych, którzy słabych w wierze umacniać mają, którzy stanowią dla współczesnych sobie ludzi filary życia prawdziwie chrześcijańskiego. W wieku XIX takim właśnie człowiekiem był ojciec Krzysztof Bernsmeyer, założyciel Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek III Reguły św. Franciszka.
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest niepublicznym zakładem prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr   Pielęgniarek  III Reguły św. Franciszka polarnie zwanymi Siostry Franciszkanki Szpitalne.  


Jest to zakład stacjonarny udzielający całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnacje i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji.
Celem zakładu opiekuńczo- leczniczego jest:


            Otwarte na potrzeby drugiego człowieka  pragniemy nieść uzdrawiającą obecność Chrystusa. Jesteśmy powołane, aby życiem na wzór św. Franciszka pokornego i ubogiego- dać świadectwo o Chrystusie i Jego Ewangelii. W tym duchu prowadzimy nasz zakład opiekuńczo-leczniczy ofiarowując pokój i dobro każdemu choremu.